راد همدان

قیمت راد همدان
تاریخ آخرین بروزرسانی : 3 هفته پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
تیر آهن 14 اصفهان تیر آهن 14 مشهد ذوب اهن اصفهان 4,480,000 تومان
سپری 5 نبشی 5 انبار مشهد تهران 31,500 تومان
سپری 4 نبشی 4 انبار مشهد تهران 31,500 تومان
میلگرد 12 گلستان میلگرد 12 انبار مشهد گلستان 29,700 تومان
تیرآهن 24 یزد تیر آهن 24 انبار مشهد یزد 10,900,000 تومان
تیرآهن 22 یزد تیر آهن 22 انبار مشهد یزد 9,700,000 تومان
تیرآهن 20 یزد تیر آهن یزد انبار مشهد یزد 8,100,000 تومان
تیرآهن 18 یزد تیر آهن 18 انبار مشهد یزد 6,300,000 تومان