کارخانه شکفته

قیمت کارخانه شکفته
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 ماه پیش
نام نوع سایز محل بارگیری تولید کننده قیمت عملیات بیشتر
میلگرد 12 گلستان میلگرد 12 انبار مشهد گلستان 29,700 تومان
تیرآهن 24 یزد تیر آهن 24 انبار مشهد یزد 10,900,000 تومان
تیرآهن 22 یزد تیر آهن 22 انبار مشهد یزد 9,700,000 تومان
تیرآهن 20 یزد تیر آهن یزد انبار مشهد یزد 8,100,000 تومان
تیرآهن 18 یزد تیر آهن 18 انبار مشهد یزد 6,300,000 تومان
تیرآهن 16 یزد تیر آهن 16 انبار مشهد یزد 5,220,000 تومان
تیرآهن 14 یزد تیر آهن 14 انبار مشهد یزد 4,120,000 تومان
تیرآهن 14 خیام تیر آهن 14 انبار مشهد نیشابور 4,350,000 تومان